تعرفه تبلیغات

کد تبلیغ شرح تبلیغ قیمت(تومان) مدت زمان
A1 ارسال پست عادی 20,000 -
A2 موزیک ویدیو 40,000 -
A3 آلبوم 40,000 -
A4 اسلایدر 50,000 هفته ای
A5 بنر در قسمت راست هر پست 35,000 هفته ای
A6 پاپ آپ 80,000 يك ماه
A6 بنر در زیر هر پست 30,000 يك ماه
ثبت درخواست